Odgovorna oseba za sprejem, shranjevanje, izdajo in transport zdravil


Izvajanje storitev odgovorne osebe za sprejem, shranjevanje, izdajo in transport zdravil

V skladu z ZZdr-2 in s smernicami 2001/83/EC, 2001/20/EC (humana medicina), 2003/94/EC (GMP za humano medicino), 91/412/EEC (GMP za veterinarsko medicino), 92/25/EEC (GDP) nudimo strokovno svetovanje pri izvajanju storitev odgovorne osebe:

 

  • vodenje sistema kakovosti,
  • priprava in pregled standardnih postopkov vodenja sistema kakovosti (SOP),
  • strokovno svetovanje pri priglasitvi dejavnosti in pridobitvi dovoljenja za opravljanje dejavnosti prometa z zdravili na debelo in drobno,
  • imenovanje odgovorne osebe pri JAZMP,
  • komunikacija z JAZMP (priprava na zagovor, sodelovanje na presoji, odprava pomanjkljivosti),
  • sprejem, shranjevanje, izdaja in transport zdravil (hladna veriga in sobna temperatura).